Bastard Burgers Logo
HEM
Ankare icon
Burger icon MENY

European Chicken Commitment

2018-11-25

För oss på Bastard Burgers inkluderar hög kvalité självklart även att ta ansvar för djurvälfärd, vi har därför bestämt oss för att jobba enligt European Chicken Commitment. Tillsammans med Djurens Rätt tycker vi det är självklart att ta ställning för detta och den gemensamma målsättningen till 2026.

Det innebär bl a att:
• 20 % av kycklingarna kommer att ha haft tillgång till utevistelse
• Mer långsamtväxande kycklingar
• Lägre beläggningsgrad från 36kg/m2 till 30kg/m2

Läs mer här:
http://welfarecommitments.com/europeletter/

Dela
FacebookTwitterLinkedInEmail