Bastard Burgers Logo
HEM
Ankare icon
Burger icon MENY

CHR mätning

2018-10-29

Vi har nyligen börjat jobba tillsammans med Caspeco och Sturebadet Health Care för att gå in på djupet i hur vår personal mår och trivs hos oss, och för att se vad vi kan göra ännu bättre.
Detta gör vi bland annat genom väldigt utförliga CHR mätningar där man mäter den organisatoriska hälsan, den medicinska hälsan hos våra medarbetare samt hur arbetsmiljön upplevs för alla inom organisationen.
Nyligen hade vi alltså genomgång efter den första mätningen och vi kan inte vara stoltare. Vi ligger långt över normen i Sverige på alla områden, där saker som positiva medarbetare, arbetsklimat och teamkänsla är punkter där vi sticker ut rejält. Och även att vi svart på vitt får se att vår nolltolerans gällande sexuella trakasserier, mobbing och särbehandling fungerar i alla led i vår organisation. ♥️
Vi kommer göra dessa djupgående mätningar flera gånger per år och vi kommer sätta upp mål att alltid bli bättre! Vi ska vara restaurangsveriges bästa arbetsgivare.

Dela
FacebookTwitterLinkedInEmail